Γενικοί κανόνες

Γενικοί κανόνες του SCANDALSHOP 

Συμφώνα με το νομού της ηλεκτρονικής αγοράς.

www.kzp.bg

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της www.scandalshop.gr από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της.  Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.scandalshop.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

 

H ιστοσελίδα www.scandalshop.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας SEVEN INTERNATIONAL LTD.

Πάγιος σκοπός της SEVEN INTERNATIONAL είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-eShop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

 

SEVEN INTERNATIONAL LTD είναι εταιρεία  με ΑΡΤ. 205589298,Τηλ.2111985110 e-mail info@scandalshop.gr

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα στην ιστοσελίδα https:// www.scandalshop.gr

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

1. Γενικοί οροί στη ιστοσελίδα

2. Είδος Προσωπικών Δεδομένων και Σκοπός Επεξεργασίας

3.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

4. Πνευματικά δικαιώματα

5. Διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα

6. Εκτέλεση σύμβασης

7. Παραδόση προϊόντος

8. Χρόνο παραδόση προϊόντος

9. Διεύθυνση παραδόση προϊόντος

10. Εξοδα αποστολής

11. Παραλαβη προϊόν

12. Πληρωμή προϊόν

13. Ακύρωση παραγγελίας

14.Cookies και άλλα Αυτοματοποιημένα Μέσα

15.Αλλα

1.Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της SEVEN INTERNATIONAL και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.  Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα SEVEN INTERNATIONAL είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εκτέλεσης της σύμβασης πώληση

Από απόσταση ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του χρήστη πριν από τη σύναψη σύμβασης, και, ιδίως, να μπορεί ο χρήστης  να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο www.scandalshop.gr είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από αυτόν κατά την εγγραφή και την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών του. Σκοπός της βασικής αυτής επεξεργασίας των δεδομένων είναι για κάθε χρήστη, η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία  και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς η ανάλυση και οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση του για το υπάρχον απόθεμα στο www.scandalshop.gr ανά προϊόν και κατάστημα

Συγκατάθεση – συναίνεση: Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης (email) από τον  επισκέπτη ή τον εγγεγραμμένο χρήστη στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας www.scandalshop.gr αποτελεί θετική ενέργεια συναίνεσης για την  λήψη ενημερωτικών / προωθητικών μηνυμάτων.

Τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπο (χρήστες) μπορούν να πλοηγούνται στις ιστοσελίδες του και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων εξ’ αιτίας της πρόσβασης αυτής ισχύει η παρούσα πολιτική. 

Για κάποιες επιμέρους υπηρεσίες (όπως π.χ. αθλητικές συμβουλές, απαντήσεις σε ερωτήματα για προϊόντα κλπ) ισχύουν επιπροσθέτως οι ειδικότεροι όροι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται κατά την παραγγελία της υπηρεσί

 

 

2. Επεξεργασία και είδος προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: SEVEN INTERNATIONAL σε περίπτωση online αγοράς θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του ή/και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.scandalshop.gr

 

3. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε χρήστης (είτε αγοράζει ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης) προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.scandalshop.gr

Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον επισκέπτη ή εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία SEVEN INTERNATIONAL,  για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της SEVEN INTERNATIONAL.

 

 

Επιπλέον των ανωτέρω η SEVEN INTERNATIONAL LTD συλλέγει και αποθηκεύει επίσης τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες:

 

O επισκέπτης αλλά και ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία της www.scandalshop.gr με αυτόν, στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτός έχει δηλώσει. 

Επίσης, ότι, όταν αποστέλλονται μέσω email κλπ. στον εγγεγραμμένο χρήστη ενημερώσεις για αλλαγές των όρων χρήσης του www.scandalshop.gr με υπερσύνδεσμο (link), είναι δυνατό να καταγράφεται η IP διεύθυνση της ηλεκτρονικής του συσκευής (κινητό, tablet, υπολογιστής κλπ.) για την απόδειξη ότι o εγγεγραμμένος χρήστης έχει λάβει την ενημέρωση.

Για το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@scandalshop.gr

 4. Πνευματικά δικαιώματα

Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας www.scandalshop.gr οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται συμβατικά να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβασης) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά.

Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. 

Σε κάθε περίπτωση η www.scandalshop.gr, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης, δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου τους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο.

 

www.scandalshop.gr δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / εγγεγραμμένου χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή.

 

www.scandalshop.gr δεν εχει ευθηνή για ιστοσελίδες που δεν ανήκουν σε αυτούς www.scandalshop.gr δεν εχει ευθηνή ούτε για το περιεχόμενο του και τη εξυπηρέτηση τους.

 

5. Προϊόντα και ηλεκτρονικες υπηρεσιες στην ιστοσελίδα

Τα προϊόντα στη ιστοσελίδα μας ειναι χωρισμένα σε κατηγορίες ανάλογα απο το φυλο;

Στην ιστοσελίδα μας υπαρχει λιγκ σε κάθε προϊόν με αναλυτικά χαρακτηριστικά, περιγραφή και μεγεθολογιο του προϊόν.

 

www.scandalshop.gr: ολα τα προϊόντα μεταφράζονται απο Αγγλικά, ενδεχόμενες διαφορές στη μετάφραση στα Ελληνικά περιγραφή του προϊόν.

 

а) Ενδεχόμενες διαφορές στη περιγραφή του προϊόν;

б) Ενδεχόμενες διαφορές στη μετάφραση στα Ελληνικά;

в) Ολα τα προϊόντα μεταφράζονται απο Αγγλικά.

 

Ολες οι τiμες στην ιστοσελίδα μας ειναι σε ευρω συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ.

 

www.scandalshop.gr εχει το δικαίωμα να αλλάξει η διορθώνει τις τiμες των προϊόντων, χωρίς να χρειαστεί ειδική ενημέρωση.Να προσθέτει η αφαιρεί προϊόντα απο εποχιακά κολεξιόν η είδη που εχουν εξατληθει.

 

6. Στα πλαίσια της ανάπτυξης των υπηρεσιών, ο Πωλητής μπορεί να εισάγει επιπλέον τρόπους για να υποβάλλονται οι Παραγγελίες με τη χρήση της επικοινωνίας από απόσταση, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού

Ο Πωλητής επιτρέπει στον Πελάτη να υποβάλει Παραγγελίες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.scandalshop.gr ως εξής, κατά σειρά:

Ο Πελάτης προσθέτει το επιλεγμένο Προϊόν στο Καλάθι και στη συνέχεια πηγαίνει στη φόρμα Παραγγελίας.

Πριν τελειώσετε οριστικά τη παραγγελια σας μπορειτε να κανετε οποία δηποτε τροποποίηση της.

Η Σύμβαση πώλησης συνάπτεται μετά την επιβεβαίωση της Παραγγελίας από τον Πωλητή δηλαδή θα επικοινωνήσουμε μαζι σας για επιβεβαίωση . Ο Πωλητής στέλνει στον πελάτη την επιβεβαίωση στην δηλωμένη από τον Πελάτη διεύθυνση e-mail.

Σε περίπτωση όταν κάποιο προϊόν εχει εξατληθει θα επικοινωνήσουμε μαζι σας για την αναμονή της παραγελια σας, η ακύρωση της. Σε περίπτωση που δεν υπαρχει επικοινωνία εντός 3 εργάσιμες ημέρες η παραγγελια ακυρώνετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Η εταιρεία κουριερ, κανει προσπάθεια παράδοση στη αναγραφόμενη διεύθυνση 3 φορές, η μέρες αναμονή σε κατάστημα κουριερ ειναι εως 7. Ακολουθεί η επιστροφη του δέμα στο αρχικού του αποστολέα, με εξοδα αποστολης και επιστροφής της εταιρείας μας..

Η τελική τιμη του προϊόν συμπεριλαμβάνει τους φόρους! 

www.scandalshop.gr εχει το δικαίωμα να αλλάξει η διορθώνει τις τiμες των προϊόντων, χωρίς να χρειαστεί ειδική ενημέρωση.    .

Σε περίπτωση λάθη στη διατύπωση και τη περιγραφή του προϊόν η ευθύνη ειναι του www.scandalshop.gr

7. Παραδόση προϊόντος:

Η παράδοση γίνεται με τοτρόπο επιλογής απο το πελατι και βάση νόμου103б απο ЗЗП.

8. Ημέρες παραδόσεις:

Η παράδοση γίνεται με Γενική Ταχυδρομική κουριερ απο 2 εως 5 εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν δεν υπαρχει επικοινωνία για την επιβεβαιώσει της παραγγελίας σας.  Η παραγγελίες οι οποίες εχουν γινεί μετα τις 14.00 η ωρα επεξεργάζονται την επόμενη εργάσιμη.  

Όταν κανετε τη παραγγελια σας υπαρχει το πεδίο σχολείο μπορειτε να αναφέρετε ότι δηποτε άφορα την παραγγελια η το τρόπο παραδόσεις.

www.scandalshop.gr δεν εχει ευθηνή όταν η καθυστερήση γινετε απο το μεταφορέα. 

Η παραγγελια ακυρώνετε όταν:

А) Σε περίπτωση που τα στοιχεία παράδοση ειναι λαθος η ελλείπεις, και δεν υπαρχει τρόπος επικοινωνίας με το πελάτη.

Б) Η οποία δηποτε παραγγελια δεν μπορεί να παραμείνει σε αναμονή περισσότερο απο 30 ημέρες.

Απαιτείται επικοινωνία στο Τηλ.2111985110 η στο  е-mail : info@scandalshop.gr. για οποία δηποτε αλλαγή  η παραγγελια ακυρώνετε.

* Εκτός απομακρυσμένα μέρη με δύσκολα καιρικά φαινόμενα η νησιά ότι δήποτε άλλο θεωρείται αρνήσεις παραλάβεις.

9. Διεύθυνση παράδοσης:

Η παράδοσης γίνετε στη διεύθυνση που εχει δωσει ο πελάτης.

Εκτός επικοινωνία για αλλαγή αυτής.

Παράδοση σε απομακρυσμένα μέρη με δύσκολα καιρικά φαινόμενα η νησιά, ενδεχομένως να υπαρχει καθυστερήση στη παράδοση.

 

10. Έξοδα αποστολής:

Τα εξοδα αποστολής υπολογίζονται αυτόματα με τη παραγγελια σας, δωρεάν εξοδα αποστολης για παραγγελια πάνω απο 200,00 ευρω στο  www.scandalshop.gr

 

11. Παραλαβή προϊόντα: 

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ελέξει  και απαιτήσει την αντικατάσταση του Προϊόντος με ένα άλλο, εφόσον ο Πωλητής δεν προβαίνει εγκαίρως σε αφαίρεση του ελαττώματος, εκτός και αν η συμμόρφωση του Προϊόντος με την κατάσταση που προβλέπεται από τη Σύμβαση με τον τρόπο που επιλέγει ο Πελάτης είναι αδύνατη ή θα απαιτούσε υπερβολικό κόστος σε σύγκριση με τη μέθοδο που προτείνεται από τον Πωλητή. Κατά την αξιολόγηση των δαπανών αυτών λαμβάνεται υπόψη η αξία του Προϊόντος χωρίς ελαττώματα, η φύση και η σημασία του ελαττώματος, και επίσης λαμβάνεται υπόψη η ταλαιπωρία στην οποία θα υπόκειται ο Πελάτης κατά τον εναλλακτικό τρόπο αποζημίωσής του.Τηλ.2111985110 η e-mail info@scandalshop.gr

Μπορειτε να μας ενιμερωσετε Τηλ.2111985110 η e-mail info@scandalshop.gr

 

Όταν τα στοιχεία παραδόσεις ειναι λαθος το www.scandalshop.gr δεν εχει καμία ευθηνή.

Το σύνολο του χρόνου αναμονής για την παραλαβή εκ μέρους του Πελάτη του Προϊόντος (περίοδος παράδοσης) αποτελείται από το χρόνο προετοιμασίας της Παραγγελίας προς αποστολή από τον Πωλητή και από τον χρόνο παράδοσης του Προϊόντος από τον μεταφορέα.

Η Προθεσμία για την παράδοση του Προϊόντος στον Πελάτη φτάνει μέχρι 3-4 εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν στην περιγραφή του Προϊόντος ή κατά την Παραγγελία του δόθηκε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Ο χρόνος προετοιμασίας της Παραγγελίας για την αποστολή της από τον Πωλητή παρουσιάζεται κάθε φορά σε μία από τις υποσέλιδες του Προϊόντος και υπολογίζεται από την ημέρα (έναρξη της περιόδου παράδοσης):

 

Εάν δεν μείνετε 100% ικανοποιημένοι με την παραγγελία σας για οποιοδήποτε λόγο, έχετε δικαίωμα να ενιμερωσετε εντός 24 ωρες από την παραλαβή της και επιστρέψετε στο κατάστημα μας, υπό τον όρο να μην έχει ανοιχτεί η συσκευάσια του προϊόντος. Κατόπιν, θα σας επιστρέψουμε το κόστος της παραγγελίας σας. On-line η στο Τηλ.2111985110 η e-mail info@scandalshop.gr 

Το κόστος της επιστροφής βαρύνουν του πελάτη, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει κατασκευαστικό ελάττωμα, αν το προϊόν είναι κατεστραμμένο απο την μεταφορά, ή αν σας αποστέλλονται διαφορετικό προϊόν από αυτό που παραγγείλατε.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κόστος αναλαμβάνεται από εμας.

www.scandalshop.gr μπορει να αλλαξει κουριερ η τρόπο μεταφοράς χωρίς να υποχρεώνετε να ενημερώσει.

12. Οι τρόποι πληρωμής ειναι με Αντικαταβολή:

Το κόστος αποστολής είναι 5 ευρώ σε όλη την Ελλάδα η αντικαταβολή δεν χρεωνετε.

Όλες οι παραγγελίες με αντικαταβολή επιβεβαιώνονται με ένα τηλεφώνημα από συνεργάτη μας των ωρών εργασίας (από 09:00 έως 17:00).

 

 

13. Η επιστροφη σας μπορεί να μην γίνει δεκτή:

https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

Φόρμα επιστροφής εδω: 

Η επιστροφη σας μπορεί να μην γίνει δεκτή εάν δεν ειναι στην αρχική τους μορφή και ποιότητα:

Προϊόντα φορεμένα κομμένα, πλυμένα, σιδερωμένα

Προϊόντα χωρίς τις αρχικές ετικέτες και συσκευασίες. που αγοράσατε!

 

Επιστροφή - Αντικατάσταση Προϊόντων γίνετε μονο :

Η Επιστροφή - Αντικατάσταση Προϊόντων γίνετε εντός 14 εργάσιμες ημέρες απο τη παραλαβή του δέματος. Για να επιστρέψετε το δέμα σας πρέπει να το παραδώσετε στη Γενική Ταχυδρομική κουριερ στην περιοχή σας, στην αρχική του κατάσταση πώλησης. Μόλις παραλάβουμε το δέμα σας θα ελεγχθεί και εφόσον ειναι στην αρχική του κατάσταση θα γίνει η αντικατάσταση προϊόντων η επιστροφή χρημάτων σε IBAN .

Το ηλεκτρονικό κατάστημα εγγυάται ότι εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα προϊόντα που αγοράσατε (δεν σας αρέσει η ποιότητα, το υλικό, τα μεγέθη δεν ταιριάζουν), θα ανταλλάξουμε τα προϊόντα που αγοράσατε

13.1 Προϊόντα φορεμένα κομμένα, πλυμένα, σιδερωμένα και χωρίς τις αρχικές ετικέτες και συσκευασίες. που αγοράσατε δεν αλλάζονται.

13.2 Τα προϊόντα που αγοράσατε πρεπει να είναι στην αρχική τους μορφή και ποιότητα με τις  ετικέτες και συσκευασίες που αγοράσατε.

Τα προϊόντα της κατηγορίας "UNDERWEAR"- εσώρουχα δεν μπορούν να επιστραφούν.

Το κόστος αλλαγής ειναι για το λογαριασμό του πελάτη.

Η επιστροφη σας μπορεί να μην γίνει δεκτή εάν δεν ειναι στην αρχική τους μορφή και ποιότητα

Εάν εχετε παραλάβει ελαττωματικο θα το ανταλλάξουμε με άλλα προϊόντα χωρίς επιβάρυνση.

 * Για να επιστρέψετε το δέμα σας πρέπει να το παραδώσετε στη Γενική Ταχυδρομική κουριερ στην περιοχή σας, στην αρχική του κατάσταση πώλησης. Μόλις παραλάβουμε το δέμα σας θα ελεγχθεί και εφόσον ειναι στην αρχική του κατάσταση θα γίνει η αντικατάσταση προϊόντων.

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.scandalshop.gr εγγυάται ότι εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα προϊόντα που αγοράσατε (δεν σας αρέσει η ποιότητα, το υλικό, τα μεγέθη δεν ταιριάζουν), θα ανταλλάξουμε τα προϊόντα που αγοράσατε με άλλα προϊόντα εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, ή θα επιστρέψουμε τα χρήματά σας πίσω, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα λάβουμε πίσω από εσάς στην κατάσταση στην οποία αποστέλλονται, στην αρχική τους μορφή και ποιότητα - να μην φορεθούν, κομμένα, πλυμένα, σιδερωμένα και με τις αρχικές ετικέτες και συσκευασίες. 

13.3 Τι πρέπει να κανετε για να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε  από www.scandalshop.gr :

- Να διατηρήσετε τα 13.1 и 13.2

- Ενημερώστε μας για τη μέθοδο με την οποία θα προχωρήσουμε μετά την παραλαβή των επιστρεφόμενων αγαθών από εσάς: στο e-mail info@scandalshop.gr η στο Τηλ.2111985110 

- Η Επιστροφή - Αντικατάσταση Προϊόντων γίνετε εντός 14 εργάσιμες ημέρες απο τη παραλαβή του δέματος.

- Για να επιστρέψετε το δέμα σας πρέπει να το παραδώσετε στη Γενική Ταχυδρομική κουριερ στην περιοχή σας, στην αρχική του κατάσταση πώλησης.

- Το κόστος αλλαγής ειναι 10€ (5€ η επιστροφή και 5€ η αποστολή) για το λογαριασμό του πελάτη.

- Μόλις παραλάβουμε το δέμα σας θα ελεγχθεί και εφόσον ειναι στην αρχική του κατάσταση θα γίνει η αντικατάσταση προϊόντων η επιστροφή χρημάτων.

-Ανάκτηση χρημάτων με τραπεζική μεταφορά. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστούμε τα τραπεζικά σας στοιχεία, συγκεκριμένα: το IBAN σας.

13.4 Μπορει να αρνητή την επιστροφη σας:

- Εάν δεν ειναι στην αρχική του κατάσταση.13.1 и 13.2

- Εάν το επιστρεψετε με αντικαταβολη

- Εάν το επιστρεψετε με άλλο κουριερ

www.scandalshop.gr εχει το δικαίωμα να αρνητή την επιστροφη σας .

Η διεύθυνση επιστροφής είναι Seven International LTD

BOULGARIA VARNA 9000,Ivan Troianski 9 Τηλ. 00359899785565

 

14. Cookies και άλλα Αυτοματοποιημένα Μέσα για τη Συλλογή Δεδομένων

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε κάθε συσκευή σας με την χρήση οποιουδήποτε φυλλομετρητή, όποτε επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να μας ενημερώσουν για παράδειγμα, εάν έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης καθώς και να μας βοηθήσουν ώστε να εντοπίσουμε χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας, για τα οποία μπορεί να ενδιαφέρεστε περισσότερο. Τα cookies μπορεί να βελτιώσουν την διαδικτυακή σας εμπειρία αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας, καθώς εσείς επισκέπτεσθε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

 

15.Αλλα

Ο Διαχειριστής  www.scandalshop.gr  μπορεί να αλλάξει την Πολιτική στο μέλλον - αυτό μπορεί να συμβεί, μεταξύ άλλων για σημαντικούς λόγους τροποποιήσεις στις δεσμευτικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε φορά που ο Διαχειριστής τοποθετεί πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στην Πολιτική ως μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής. Με κάθε αλλαγή, η νέα έκδοση της πολιτικής θα εμφανιστεί με νέα ημερομηνία.

 

Σχετικά με αλλαγές στην Πολιτική  ισχύει κανονισμός είναι το συμβατικό πρότυπο κατά την έννοια των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή (ΥΑ 5338/2018 ΦΕΚ Β’ 40/ 17-1-2018).

 Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από 03.09.2018г.